Därför är det varmt i bussar och tåg

I dessa dagar svettas tusentals resenärer i tåg och bussar. Det är de som åker kommunalt, dvs i den skattesubventionerade trafiken som får svettas. Det är bättre standard i den kommersiella trafiken, dvs främst i  SJs trafik.
Den kommunala trafiken svarar för en basfunktion, dvs att transportera resenärer från punkt A till punkt B. Den kommersiella trafiken måste locka till sig resenärer och erbjuder därför en mycket högre standard.
Detta är bra att komma ihåg i dessa varma dagar.