Tågbolagen döljer viktig information

När tågen går enligt tidtabell är behovet av aktuell information inte så stort. Men, när det är avvikelser från tidtabellen, så vill både resenärer och andra veta vad som kommer att hända. De som sitter på ett försenat tåg får vanligen information av tågpersonalen men det kan finns de som väntar på en resenär och som vill veta. När ska jag åka ned till stationen för att möta mina kursdeltagare, middagsgäster eller föreläsare.
Trafikverket har information om trafikstörningar men hänvisar till berört bolag. Men där blir det krångligt. Läs mer om detta i aktuellt nyhetsbrev.

 

Därför är det varmt i bussar och tåg

I dessa dagar svettas tusentals resenärer i tåg och bussar. Det är de som åker kommunalt, dvs i den skattesubventionerade trafiken som får svettas. Det är bättre standard i den kommersiella trafiken, dvs främst i  SJs trafik.
Den kommunala trafiken svarar för en basfunktion, dvs att transportera resenärer från punkt A till punkt B. Den kommersiella trafiken måste locka till sig resenärer och erbjuder därför en mycket högre standard.
Detta är bra att komma ihåg i dessa varma dagar.